Cursus communiceren met dieren

Online cursus Communiceren met dieren


Inleiding

Beste cursist,

Welkom bij de online cursus Communiceren met dieren, een prachtige en praktische cursus waarin je alle stappen leert om te kunnen communiceren met dieren.

In deze cursus leer je stap voor stap hoe je op telepathische wijze contact kunt leggen met dieren en een gesprek kunt voeren.
Hoe bereidt je je voor, waar kun je het beste een gesprek voeren, wat heb je nodig om een gesprek te voeren en welke vragen kun je stellen? Dit en nog veel meer komt allemaal in bod in deze cursus.

We wensen je veel plezier met deze cursus!

 

 

 

 

Copyright 2020

Suzanne Wijers
Horst, Nederland
Alle rechten voorbehouden

NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN, GEAUTOMATISEERD OF OPENBAAR GEMAAKT WORDEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, WAT OVEREENKOMT MET ELEKTRONISCH, MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIE√čN, OPNAMEN OF OP ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE AUTEUR.

AUTEUR:
S. M. W. Wijers

Interesse, vragen of als aanvullende informatie gewenst is