Cursus Pony Power voor Kids 

Pony Power, de naam zegt het al. In je kracht gaan staan! In de cursus Pony Power voor Kids besteden we aandacht aan de thema’s die er letterlijk voor zorgen dat het kind in zijn kracht komt.

Dat betekent dat er gewerkt wordt aan enkele essentiële onderwerpen die zorgen voor sociaal-emotionele groei en ontwikkeling.

In een groepje van 4 tot 6 kinderen wordt op praktische wijze gewerkt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het omgaan met emoties, je ruimte verkennen en het aangeven en bewaken van grenzen, balans zoeken en vinden, omgaan met winnen en verliezen, de IK-boodschap, communiceren, luisteren naar elkaar, samenwerken en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Er wordt met afwisselende oefeningen, met elkaar en met de pony’s, een leeromgeving gecreëerd waarin sociale vaardigheden en persoonlijke groei centraal staan.

Bij de cursus hoort een werkboek waar de kinderen thuis, samen met de ouder(s)/verzorger(s), ongeveer een half uur per week in mogen werken. Dit boek is een hulpmiddel en vormt de verbinding tussen de cursus en het dagelijkse leven thuis of op school, in de familie of op de sportclub.       

In het kort:

 • Cursus voor de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen van 6 tot 11 jaar
 • Op speelse, educatieve wijze
 • De cursus is praktijkgericht en vindt plaats in de buitenlucht
 • Onder deskundige begeleiding van gediplomeerde en ervaren coaches

De cursus bestaat uit 5 lessen en een terugkom-middag van 2 uur.   

Data Pony Power voor Kids cursus najaar 2022:

 • Start op zaterdag 24 september, overige lessen op zaterdag 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober
 • Terugkom-middag zaterdag 10 december
 • Tijdstip: Alle dagen van 14.00 tot 16.00 uur    
 • Start op donderdag 17 november, overige lessen op donderdag 24 november, 1 december, 8 december en 15 december
 • Terugkom-middag zaterdag 11 februari
 • Tijdstip: Alle dagen van 15.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de terugkom-middag, deze is van 13.00 tot 15.00 uur


Informatie voor de ouders/verzorgers


Zijn de volgende situaties herkenbaar voor u als ouder/verzorger?

– Uw kind vindt het lastig om vriendjes te maken of te behouden
– Uw kind heeft (onbewust) spanning op school wat zich uit in buikpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke klachten die niet medisch verklaard kunnen worden
– Uw kind wordt op school vaker buitengesloten
– Uw kind voelt zich onzeker in bepaalde situaties
– Uw kind vindt het lastig om duidelijk te zeggen wat het wil
– Uw kind wordt niet gezien of opgemerkt in de groep
– Uw kind vindt het moeilijk om grenzen aan te geven
– Uw kind gaat niet graag naar school
– Uw kind heeft moeite met veranderingen en nieuwe situaties
– Uw kind wordt gepest

Dan is de Pony Power voor Kids cursus beslist een aanrader!

Pony Power voor Kids is een cursus waarbij de sociaal-emotionele vaardigheden en persoonlijke groei van kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar op spelende wijze worden ontwikkeld.
De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een eigen thema. De thema’s hebben direct verband met hele praktische situaties, waar uw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.

Doordat we de thema’s uitleggen aan de hand van de leefwijze van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken, balans vinden), kunnen de kinderen op een heel speelse manier met en van de andere kinderen en pony’s leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de pony’s.

Er is veel beweging in deze cursus, letterlijk omdat de kinderen en de pony’s elkaar in beweging zetten, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel.

 

De pony’s

Er is bewust gekozen voor een cursus mét pony’s. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.
Het samenzijn met de pony’s versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een ‘positief’ stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine) van het kind, waardoor het kind zijn/haar zorgen even kan vergeten.

Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, en reageert op zijn/haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen.

Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.

 

Het werkboek

Elk kind krijgt zijn/haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema’s uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen.

De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het werkboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Dit gebeurt samen met ouders,  broers, zussen of andere familieleden en kost ca. 30 minuten per week. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen.

De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids, het leeft door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.

 

Overige informatie

De cursus is inclusief:

 • 5 lessen van 2 uur met elk een nieuw thema;
 • een uniek eigen Pony Power werkboek;
 • een diploma uitreiking;
 • een verslag voor de ouders;
 • de terugkommiddag, ca. 6 weken na het einde van de cursus;
 • begeleiding door 2 goed opgeleide ervaren coaches.

Interesse, vragen of als aanvullende informatie gewenst is